Laatu Fine Foodsilla

Fine Foodsin toiminnot ovat ISO 9001 -sertifioituja.

Laatu edellä
Laatu on Fine Foodsin toiminnan perusta. Aitojen ja laadukkaiden elintarvikkeiden asiantuntijoina panostamme korkealaatuisiin tuotevalintoihin ja luotettavaan ja tehokkaaseen toimitusketjuun.

Yhdessä määritellyt arvot
Laadukasta toimintaa Fine Foodsilla ohjaavat yhdessä määritelty missio, visio ja arvot. Toimintaamme ohjaa asiakaslähtöisyys, keskinäinen arvostus, yhteistyö ja tuloksellinen toiminta. Haluamme kehittyä yrityksenä ja oman alamme asiantuntijoina

Laatu käytäntöön
Konkreettiseksi laatu tulee yrityksen vuosittaisessa strategiaprosessissa. Strategia poikii toiminnoittain vuosisuunnitelman ja laatutavoitteet, jotka jalkautetaan tiimeittäin koko henkilökunnalle. Tavoitteiden toteutumista seurataan johdon palavereissa.

Jatkuvaa kehittämistä
Sisäisin auditoinnein, asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyjen avulla sekä välittömällä reagoinnilla palautteisiin, pystymme kehittämään toimintaamme. Vuosittain laadittava henkilöstön koulutussuunnitelma vie ammattitaitoa eteenpäin henkilötasolla. Työsuojeluohjelmamme pitää huolen työrauhasta, tasa-arvosta ja työturvallisuudesta työpaikalla.

Ympäristö Fine Foodsilla

Fine Foodsin toiminnot ovat ISO 14001 -sertifioituja.

Tunnemme vastuumme
Vastuu ympäristöstä on osa Fine Foodsin laatua. Ympäristöjohtamisemme perustana on ympäristönsuojelun jatkuva parantaminen. Haluamme täyttää laadukkaan ja turvallisen elintarviketoimittajan vaatimukset ja toimia asiakkaiden, kuluttajien ja yhteiskunnan asettamien odotusten ja vaatimusten mukaisesti.

Etsimme toiminnassamme keinoja säästää luontoa
Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme luonnonvarojen säästämiseksi ja niiden kulutuksen vähentämiseksi. Etsimme keinoja vähentää energian kulutusta. Minimoimme jätteiden synnyn ja huolehdimme kierrätyksestä. Tarkastelemme tuotteen koko elinkaaren ja toimintoketjun aikaisia vaikutuksia.

Olemme avoimia
Viestimme päämääristämme ja tavoitteistamme sidosryhmille ja työskentelemme yhdessä heidän kanssaan tavoitteiden saavuttamiseksi.
Ympäristöohjelmamme on julkinen ja se on kaikkien sidosryhmiemme käytettävissä.
Asetamme konkreettiset tavoitteet tekemisellemme.
Olemme tunnistaneet merkittävimmät välittömät ja välilliset vaikutuksemme ympäristöön ja tavoitteenamme on löytää jatkuvasti toimintatapoja näiden vaikutusten hallitsemiseksi.

Pakkausten hyötykäyttö
Fine Foods hoitaa pakkausten tuottajavastuun Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n jäsenenä. Pakkausten tuottajavastuun hoitaminen on tärkeä osa yrityksen ympäristövastuuta. Yritysten rahoittaman kustannustehokkaan tuottajavastuujärjestelmän ansiosta vain hyvin pieni osa pakkauksista jää Suomessa hyödyntämättä.
 

Tuoteturvallisuus ja vastuullisuus edellä

Panostamme tuotteiden turvallisuuteen sekä henkilöstön osaamiseen ja vastuulliseen toimintaan. Toiminnassamme noudatamme lainsäädäntöä ja seuraamme sen kehitystä. Työskentelemme hankintaketjun jokaisen vaiheen vastuullisuuden varmistamiseksi.

Fine Foods kuuluu kestävän palmuöljyn yhdistykseen (RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil). Tuemme tätä kautta vastuullisen palmuöljyn tuotantoa. Hyväksymme tuotteissamme vain vastuullisesti tuotettua palmuöljyä ja haluamme näin osaltamme vaikuttaa siihen, ettei hallitsemattomalla viljelyllä tuhottaisi arvokkaita sademetsiä. Sademetsien tuhoaminen hävittää luonnon monimuotoisuutta ja kiihdyttää ilmaston lämpenemistä, kun puihin maahan ja turpeeseen sitoutunut hiili vapautuu ilmakehään. Lisäksi paikallinen väestö joutuu usein muuttamaan palmuöljyplantaasien tieltä.

Todistukset